dinsdag 28 april 2015

Schrijf me op

Schrijf me op


Schrijf me op:
neem het papier
van de dag
en de inkt
van de nacht
en leg me vast
in woorden.

Ik zal veranderen
telkens
als je me leest.

Uit: Tot waar het wringt, Heimdall 2014